גובה הפיצוי בתאונת אופנוע

דף הבית >> שאלות ותשובות >> תאונת אופנוע >> גובה הפיצוי בתאונת אופנוע
נפגעת בתאונת אופנוע - מה מרכיב הפיצוי? אילו פרמטרים משפיעים עליו? למה הפיצוי יהיה שונה בין אדם לאדם, למרות שהנכות דומה??

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים התשל"ה-1975 קבע כי במקרה של תאונת דרכים, לרבות תאונת אופנוע, ישנה אחריות מוחלטת, וכל נפגע זכאי לפיצוי, ובשל כך צומצמו חלק מראשי הנזק, המרכיבים את הפיצוי לנפגע.

מהם הפרמטרים שנדרשים לבדוק שבאים לבחון את גובה הפיצוי??

גובה הנכות- ככל שהנכות לצמיתות שנותרה לנפגע בתאונת אופנוע גבוהה יותר, או כשיש מספר נכויות (נכות אורטופדית ונכות נפשית) כך הפיצוי יהיה גבוה יותר.
אופי הנכות- 10% נכות אורטופדית ברגל, לאדם שפרנסתו עבודת כפיים ונדרש לעמוד על רגליו במשך יום העבודה, אינה משתווה ל-10% נכות אורטופדית ברגל, לאדם שמקצועו רואה חשבון או עורך דין שיכול להמשיך לבצע את עבודתו, ללא פגיעה בשכרו. ובשפה המשפטית- "נכות תפקודית" מול "נכות רפואית" בית המשפט בוחן כיצד משפיעה הנכות על הנפגע הספציפי.
גיל הנפגע- ככל שהנפגע צעיר יותר, שווי הפיצוי גבוה יותר, וההפך.
גובה המשכורת- ככל שהנפגע משתכר סכומים גבוהים יותר, כך גובה הפיצוי שהוא יהיה זכאי גבוה יותר. כגובה ההפסד, כך גובה הפיצוי.
לאחר שבית המשפט בוחן פרמטרים אלו, הוא פונה לבחון כל "ראש נזק" בנפרד, כאשר הנזקים מתחלקים ל"נזקים מיוחדים"-נזק שניתן להוכיח במספרים על פי הוצאות או הפסדים (לכן חשוב שהנפגע יאסוף כל קבלה עבור הוצאה שהוציא בגין התאונה), ול"נזקים כללים"- נזקים עתידיים אותם בית המשפט אמור "לנבא" או "להעריך", כדלקמן:
הפסדי שכר לעבר
נפגע בתאונת אופנוע, שכיר או עצמאי, זכאי לקבל פיצוי מחברת הביטוח עבור הנזק שנגרם לו בגין בתקופה בה לא עבד כתוצאה מהתאונה.
איך מוכיחים את גובה הנזק-
מביאים לעורך הדין את המסמכים הבאים:

-          אישורי אי כושר.
-          תלושי שכר מתקופה של שנה לפני התאונה
-          תלושי שכר מהתקופה שלאחר התאונה (אם ישנם).
-         אישור מעביד על ימי ההיעדרות בפועל, ועל אי קבלת שכר. 
-         לעצמאי- דוחות רווח והפסד, דוחות מע"מ, שומות מס הכנסה במשך 3 שנים שקדמו לתאונה ולאחריה.
-         הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים.

בדרך כלל, ניתן לראות בתלושי השכר את ההפסד שנגרם בפועל לנפגע, אך פעמים, במיוחד שנפגע הוא עצמאי יש קושי להוכיח את ההפסדים. לדוגמא מתווך דירות, פרוייקטור, שעבור עבודה שעושה היום, הוא רואה רווחים רק בעוד מספר חודשים. לכן, בתלושי השכר או בדוחות ניתן יהיה לראות דווקא בחודשים הסמוכים לתאונה, רווחים, אך רק בחודשים לאחר מכן, ניתן יהיה לראות ירידה במשכורת. במקרה זה, חשוב מאוד להיעזר בעורך דין מקצועי לתאונת אופנוע, שהוא יוכל לנתח את תלושי השכר או דוחות המס באופן שיסביר לבית המשפט אודות ההפסדים גם אם לא ניתן לראותם במפורש במשכורת.
פעמים, נפגע ממשיך לקבל משכורת, שכן המשכורת ניתנת עבור "ימי מחלה" שניצל כתוצאה מהתאונה. כאן, אם יוכח שהנפגע רשאי לפדות ימים אלו בכסף בעת יציאתו לפנסיה או שהוא זקוק להם ללא קשר לתאונה, חברת הביטוח תהיה חייבת לפצותו בגינם.
עזרת הזולת וסיעוד
נפגע בתאונת אופנוע זכאי להחזר הוצאות עבור עזרה בעבודות משק הבית, להן נזקק בעקבות התאונה, באופן מידתי לפגיעה. לדוגמא, אם נפגע בידו, בית משפט יקבל את הטענה שהוא לא יכל לבשל, לכבס ולנקות בתקופה בה שהה באי כושר מלא.
כאשר מעסיקים עוזרת בית בשכר, רצוי לדווח על העסקתה לביטוח הלאומי, על מנת וניתן יהיה להראות לבית המשפט שהועסקה עזרה בפועל (אולי זה עולה עוד כמה שקלים, אך בסופו של דבר, שבית המשפט יקבל שיש להחזיר את ההוצאות זה יהיה שווה יותר). ניתן אף לקבל עזרה דרך חברות כוח אדם, ואזי ניתן להציג קבלות מסודרות בגין הוצאה זו.
בית המשפט יכול לפסוק עבור עזרת קרובים ובני משפחה שסייעו לנפגע במועד הסמוך לתאונת האופנוע, ועזרה זו יש להוכיח באמצעות תצהיר.
בנוסף, בית המשפט יכול לפסוק בראש נזק זה עבור שירותים שנפגע היה עושה לביתו ונבצר ממנו לעשותם בעקבות התאונה, כגון, צורך בגנן לאחר התאונה, צורך באיש תיקונים ועוד.
בפגיעה קשה ורב מערכתית, כאשר הנפגע זקוק לסיעוד, נקבע על-ידי בית המשפט העליון בפסק דין "אקסלרוד" אמת מידה לסיוע רציף בסך של כ- 13,500 ₪ בצמוד למדד.
הוצאות רפואיות לעבר-
כמעט כל אזרחי המדינה חברים באחת מקופות החולים, לכן רוב הצרכים משולמים על ידי הקופה. אך ישנן הוצאות שלא נכללות ב"סל הבריאות" כגון, תרופות, טיפולי פיזיוטרפיה, השתתפות בעלות ביקורים אצל רופאים, סדים, מדרסים, נעלים אורטופדיות. יש לשמור את כל ההפניות, המרשמים והקבלות ולהביאם לעורך הדין.
הוצאות נסיעה בעבר-
בעקבות תאונת האופנוע לנפגע יהיו נסיעות רבות לבתי חולים, לרופאים, לטיפולים משלימים, לקניית תרופות ועוד. פעמים, מקומות אליהם נהג לפני התאונה ללכת, כעת, לאחריה הוא יעשה שימוש ברכבו או במונית. יש לשמור את כל הקבלות בגין הנסיעות במוניות, אוטובוסים ולערוך רשימה של כל הנסיעות ברכב הפרטי בה לפרט- תאריך הנסיעה, יעד הנסיעה, צורך ומטרת הנסיעה, כמה קילומטרים נסע.
נזקים כללים:
הפסדי השתכרות לעתיד
זהו פריט הפיצוי שבדרך כלל הוא הגבוה ביותר. ההפסדים יכולים להיות מחושבים במספר דרכים:

א. על פי ההפסד בפועל שהוכיח הנפגע, במכפלת מספר החודשים שנותרו לו לעבוד על גיל פרישה (67 והיום ישנה פסיקה שקבעה אף מעבר לגיל זה). לדוגמא אם הוכיח נפגע שלפני התאונה השתכר 8,000 ₪ ולאחריה משתכר 6,000 ₪, הוא מפסיד כל חודש 2,000 ₪, שאותם יש להכפיל (ולהוון) במספר החודשים שנותרו לו לעבוד עד גיל פרישה.
 
ב.
מכפלת אחוזי הנכות התפקודית בגובה ההכנסה החודשית שהיתה ידועה לפני לתאונה במכפלת מספר החודשים שנותרו עד גיל פרישה.
בראש נזק זה, עורך דין המתמחה בדיני נזיקין, לרבות בתאונות אופנוע, צריך להביא בפני בית המשפט הוכחות על אפשרותו של הנפגע לשפר ולשדרג את שכרו בעתיד, ולהראות שצפי השכר בעתיד של הנפגע יכול היה לעלות באופן משמעותי עם השנים. לא קל להוכיח זאת, אך בהכוונה נכונה, לדוגמא, הבאת חוזה עבודה, הבאת עדות או תלוש שכר של עובד שהתחיל לעבוד יחד עם הנפגע אך הוא כבר שידרג את שכרו, והנפגע התאונה נשאר מאחור, ניתן להעלות את הפיצוי באופן משמעותי.
פנסיה ותנאים סוציאלים
יחד עם הפגיעה בשכר, נגרמת גם פגיעה בגובה הפנסיה והתנאים הסוציאלים. בדרך כלל בתי המשפט פוסקים בין 10%-12% מסכומי הפסדי השכר לעבר ולעתיד, עבור ההפסדים בגין הפנסיה.
כאב וסבל
לנפגע בתאונת אופנוע מגיע מחברת הביטוח פיצוי עבור "כאב וסבל" שנאלץ לסבול לאור הפגיעה הגופנית או הנפשית.
כאן, בניגוד לתביעות שלא לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הפיצוי הוא מוגבל ו-100% נכות מקנית פיצוי מקסימאלי בסך של כ-172,000 ₪, כשסכום זה מתעדכן לפי המדד.
פיצוי לנכויות נמוכות יותר נגזר מהסכום הזה, כאשר לנפגע שיש 10% נכות, הוא יקבל סכום של 17,200 ₪
נפגע, שלא נותרה לו נכות כתוצאה מתאונת האופנוע, זכאי לפיצוי עבור "כאב וסבל" שפיצוי זה נמדד לאור "הסבל" שסבל בעקבות התאונה, וזאת לפי כמות הטיפולים הרפואיים, בדיקות ההדמיה, טיפולי פיזיוטרפיה, והנוסחה ברורה, ככל שיש יותר טיפולים, ניתן לקבל פיצוי גבוה יותר. יש לציין, שבית המשפט מוסמך לפסוק עבור ראש נזק זה, כאשר לא נותרה נכות, לפי 10% בלבד.
הוצאות עזרת צד שלישי בעתיד
נפגע שפגיעתו מצדיקה עזרה במשק בית או עזרה סיעודית, יהיה זכאי עבור כך לפיצוי למשך כל תוחלת חייו (גברים עד גיל 78 נשים עד גיל 82) מדובר בפיצוי משמעותי, ולכן ככל שהנפגע הביא הוכחות לכך שלפני התאונה לא נעזר בעוזרת ואילו לאחר מכן ועד היום, הוא נעזר בשירותיה של עוזרת, ויש לכך הצדקה לאור נכותו, בית המשפט יפסוק לו פיצוי עד לתום תוחלת חייו.
הוצאות רפואיות לעתיד-
המשמעות של נכות לצמיתות היא הצורך של הנפגע להתמודד מעתה ולמשך כל חייו עם נכותו ועם צרכי רפואתו. לכן, מגיע לנפגע פיצוי עבור ההוצאות הרפואיות שיאלץ להוציא מעתה ולמשך כל חייו בשל נכותו, לרבות החלפות של מדרסים, נעלים אורטופדיות, ביקורים אצל רופאים ועוד.
הוצאות נסיעה לעתיד-
המשעות של נכות לצמיתות היא הצורך של נפגע להזדקק לנסיעות לרופאים, טיפולים, וכן פעמים בשל הפציעה נגרמות לו נסיעות שלא היה נוסע אותן לולא התאונה, לכן לנפגע, מגיע פיצוי עבור נסיעות אלו.
בנוסף, פעמים נפגע שרכב על אופנוע לפני התאונה, יאלץ להחליפו לרכב בשל הפציעה והנכות, ועל חברת הביטוח לשאת בהפרשים, בין עלויות נסיעה באופנוע לבין עלויות נסיעה ברכב.
התאמת דיור מיזוג כביסה-
בפגיעות רב מערכתיות, שהנכות שנקבעה על-ידי מומחה גבוהה, הנפגע זכאי ל"התאמת דיור" שם נכללים, צורך במעלית, צורך לחליף דירה, צורך לשפץ את הדירה אם הנפגע זקוק לכסא גלגלים והמעברים בדירה בה הוא גר אינם מתאימים.
מיזוג- נפגע בתאונה שסובל מכוויות קשות, צריך לעשות שימוש מוגבר במזגן, על חברת הביטוח לפצותו בגין עלויות אלו.
כביסה- נפגע בתאונה, שנאלץ להשתמש בחיתולים, יזדקק גם לכביסה מוגברת, וגם על כך הוא זכאי לדרוש פיצוי.
 

קישורים

  

להתייעצות ללא התחייבות

מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם
  
המידע באתר "תאונה" הינו מידע כללי ואינו מידע מחייב.  הזכויות המחייבות נקבעות ע"פ חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט.   השימוש במידע אינו בא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.    השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עורך דין לקוח בדרך כלשהי.
© כל הזכויות שמורות - משרד עורכי דין פינקלשטיין
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus