מדריך לנפגע בתאונת בית ספר

דף הבית >> מדריכים לנפגע >> מדריך לנפגע בתאונת בית ספר
מדריך זה מופנה הן לתלמידים שנפגעו בתאונות בבית הספר והן להוריהם של התלמידים. מטרתו לסייע לתלמידים ולהוריהם, על מנת לאפשר להם לממש במלואה את זכותם לפיצוי, בעקבות תאונה שארעה להם בתחום בית הספר.

הבן/בת שלי נפצעו בבית הספר, מה לעשות?
תאונה היא אירוע טראומטי, גם לנפגע עצמו וגם להוריו, במקרה של תאונה של תלמיד בבית הספר. אולם, התנהלות נכונה החל מהשלב הראשון תסייע לתלמיד ולהוריו לקבל את מלוא הפיצוי שמגיע להם, בשל הנזקים שנגרמו להם בתאונה.
טופס תאונה
בכל בית ספר ישנו טופס תאונה מטעם משרד החינוך, אותו על מנהל/ת בית הספר למלא, ובו עליו/ה לרשום את פרטי הארוע, שעת הארוע והעדים לארוע. עותק מהטופס יש להמציא להורי התלמיד הנפגע ואם לא הומצא טופס כאמור, ההורים יכולים לפנות למנהל/ת בית הספר, ולבקש את העתק הטופס. חשוב ביותר לקבל את הטופס הנ"ל, שכן תלמיד שנפגע בהיותו קטין, יכול להגיש תביעה עד הגיעו לגיל 25, ולאחר שנים רבות, טופס זה יכול להוות מסמך מהותי להוכחת התאונה.

טיפול רפואי ראשוני
בראש ובראשונה חשוב לפנות לטיפול רפואי מתאים, קודם כל כדי לשמור על הבריאות ובנוסף גם כדי שיקל להוכיח בהמשך שהתאונה אכן התרחשה ואת חומרת השלכותיה. במידת הצורך, ניתן להתפנות לחדר מיון בבית חולים. לפי חוק הבריאות הממלכתי, תלמיד שנפגע בתאונה, במוסד חינוכי או במסגרת פעילות מטעם המוסד, זכאי לקבל החזר הוצאות עבור טיפול בחדר המיון.
כאשר ההורים והתלמיד פוגשים ברופא המטפל, בחדר המיון, חשוב לספר לו בצורה מדויקת ככל האפשר על האופן שבו התרחשה התאונה והיכן ולפרט מהן כל הפגיעות שנגרמו לילד כתוצאה ממנה. כל המידע יירשם על ידי הרופא בגיליון הרפואי ועותק שלו יימסר להם מאוחר יותר, עם השחרור.
טיפול רפואי נוסף
הנזקים הנובעים מתאונה עשויים להיראות מיידית ולהיעלם בתוך פרק זמן קצר, או להופיע כעבור כמה ימים ולהותיר את חותמם לנצח על התלמיד הנפגע. משכך, חשוב להוסיף ולפנות לטיפול רפואי, בקופת החולים, ככל שיש בכך צורך גם לאחר השחרור מחדר המיון. כמו כן, חשוב לטפל בכל סוגי התלונות השונות שעשויות להיות לילד, אצל רופאים מומחים שונים, כגון אורתופד, נוירולוג, רופא שיניים, רופא עור, רופא אף אוזן גרון, פסיכיאטר ועוד.
יש להקפיד ולשמור כל מסמך ומסמך שניתן על ידי הרופאים המטפלים השונים (הפניות למומחים ולבדיקות, ימי מחלה, מרשמים, סיכומי ביקור, קבלות על רכישת תרופות ואביזרים רפואיים ועוד). מסמכים אלה יסייעו בהמשך להוכחת מידת הנזק שנגרם בתאונה ועלות הטיפול בו.
תיעוד נוסף
·         עדים: מיד לאחר התאונה, חשוב להשיג ולשמור את שמותיהם ופרטי ההתקשרות העדים לה, ככל שהיו כאלה. עדי ראייה לתאונה יסייעו להורים ולתלמיד להוכיח את טענותיהם, בהמשך.
·         תצלומים: לגבי הפציעות שנגרמו בתאונה, ישנן פציעות שמופיעות מיד ונעלמות במהירות יחסית וישנן גם פציעות שמופיעות רק כעבור מספר שעות ממועד התאונה, כגון מכות יבשות. על מנת שיקל על ההורים והתלמיד להוכיח את מידת החומרה של הפגיעה בתאונה, חשוב לצלם את הפציעות השונות, לאורך הזמן, החל ממועד התאונה, ממספר זוויות ומרחקים ולהקפיד שיראו בתמונות את הפנים של הילד המצולם. הקפדה על כך תאפשר להוכיח בהמשך בקלות רבה יותר מי בדיוק נפצע, היכן ובאיזו חומרה.
·         תלושי שכר או דו"חות למס הכנסה ומע"מ: הן של התלמיד, אם הוא עובד, והן של הוריו, החל מהתקופה שלפני התאונה. באמצעותם ניתן יהיה להוכיח פגיעה במצב הכלכלי, כתוצאה מהתאונה.
·         הוצאות אחרות: תלמיד שנפגע בתאונה בבית הספר עשוי להזדקק לעזרה נוספת בבית, מהוריו או מאדם אחר, להתאמת הבית לצרכיו באמצעות אביזרים שונים ועוד. כמו כן, עלולות להיגרם לילד והוריו הוצאות מוגברות על תחבורה, כגון תשלום למוניות או על דלק וחנייה, בשל הצורך להגיע לטיפולים הרפואיים השונים וכן במקרה שהוא מתקשה בהליכה. יש לשמור את כל הקבלות בגין הוצאות שכאלה, על מנת לקבל עליהן החזר בבוא היום. בנוסף, עצם קיומן של הוצאות כאלה עשוי לסייע להוכחת חומרתה של הפגיעה שנגרמה, כתוצאה מהתאונה.

ממי ניתן לתבוע פיצוי בשל הנזקים שנגרמו לתלמיד שנפגע בבית הספר?
תביעה לפיצוי בשל נזקים שנגרמו לתלמיד בבית ספר נחלקת לשני חלקים:
1.       תביעה כלפי פוליסת ביטוח תלמידים, שבה מבוטח כל תלמיד, על ידי הרשות המקומית שבה הוא לומד.
2.       תביעה כלפי בית הספר עצמו (וחברת הביטוח המבטחת אותו), במקרה שבו התאונה לתלמיד נגרמה בשל רשלנות מצד בית הספר.

בני/בתי נפצעו בתאונה מחוץ לבית הספר ומחוץ לשעות הלימודים, ממי ניתן לתבוע פיצוי?
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, שבה מבוטח, כאמור, כל תלמיד בישראל חלה על התלמיד במשך 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכל מקום בו הוא נמצא, אפילו בחו"ל. על מנת לקבל פיצוי באמצעותה, אין זה משנה האם לתאונה שבה התלמיד היה מעורב היה קשר לבית הספר שבו הוא לומד או לא.
עם זאת, ישנם סוגים של תאונות אשר אינם מכוסים על ידי הפוליסה: תאונת דרכים, מלחמה, פעולת איבה, פעילות צבאית סדירה, תאונת עבודה, רשלנות רפואית ומחלה שאינה נובעת מתאונה. בכל המצבים האלה, ישנו כיסוי ביטוחי מגורמים אחרים, כגון חברת הביטוח שביטחה את כלי הרכב בתאונת דרכים, המוסד לביטוח לאומי בתאונת עבודה וכדומה ולכן, הם הוחרגו מהכיסוי של פוליסת ביטוח התלמידים. כמו כן, הפוליסה אינה חלה על תלמידים שביום תחילת הכיסוי היו בני 45 ומעלה.

איך ייקבע סכום הפיצוי?
הפיצוי המתקבל מפוליסת ביטוח התלמידים
פוליסה זו מכסה את סוגי הנזקים הבאים:
·         נכות צמיתה. סכום הפיצוי מחושב כאחוז מתוך סכום קבוע (סכום הנקוב בפוליסה ומתעדכן מדי שנה), בהתאם לדרגת הנכות שנקבעת לתלמיד על ידי מומחה רפואי (או מומחים רפואיים, אם ישנן פגיעות במספר תחומים שונים).
·         נכות זמנית.
·         החזר הוצאות בגין אמצעי עזר רפואיים.
·         פיצוי להורה שנפגע במסגרת השתתפות בפעילות בבית הספר שבו לומד התלמיד.
·         פיצוי כתוצאה ממוות.
·         תאונת שיניים.
הפיצוי המתקבל בתביעה כלפי בית הספר
סכום פיצוי זה נפסק על ידי בית המשפט הדן בתביעה, או לחילופין, בהסכם פשרה עם חברת הביטוח אשר ביטחה את בית הספר בו נפצע התלמיד. פיצוי זה מחושב גם כן בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה לתלמיד ובתוספת פיצוי בגין ראשי נזק נוספים (הפסדי השתכרות, כאב וסבל וכדומה).
יודגש, כי הפיצוי שיתקבל בסופו של דבר בשתי דרכים אלה אינו יכול לעלות על 100% מהנזקים שנגרמו לתלמיד בתאונה. כלומר, את בית הספר תובעים במקרה של רשלנות וכן בגין ראשי נזק נוספים, אשר אינם נכללים בתביעה המוגשת כלפי פוליסת הביטוח, כגון הוצאות רפואיות, אל מעבר לסל הבריאות, הוצאות עבור עזרת הזולת, הוצאות בשל ניידות, הוצאות להתאמת דיור, הפסדי שכר לעבר, אבדן כושר השתכרות בעתיד וכן כאב וסבל. לאחר שייקבע סכום הפיצוי הכולל, המגיע לתלמיד שנפגע בשל נזקיו בתאונה, בכל ראשי הנזק האלה, יקוזז מאותו הסכום סכום הכסף ששולם לתלמיד בתביעה כלפי פוליסת ביטוח התלמידים.

האם זה משנה שבני/בתי השתוללו והם אשמים בתאונה במידה מסוימת?
כן ולא. לצורך תביעת פוליסת ביטוח התלמידים, כל שנדרש הוא להוכיח את עצם התרחשותה של התאונה ולהציג מסמכים המעידים על טיפול רפואי, הוצאות רפואיות ונכות, במידת הצורך. עם זאת, לצורך תביעת בית הספר בשל רשלנות, בית המשפט מתחשב, בעת קביעת סכום הפיצוי, ב"אשם תורם" מצד הנפגע. כלומר, בית המשפט עלול לקבוע כי בשל השתוללות, חוסר שימת לב להוראות מורים ומדריכים וכדומה, יש לתלמיד אשם תורם בשיעור של 10% בקרות התאונה. במצב כזה, יקוזזו 10% מסכום הפיצוי הסופי שייקבע לתלמיד.

זהירות! חוקרים מטעם חברת הביטוח
מדובר בעובדים של חברת הביטוח, שכל תפקידם הוא לנסות ולמזער את סכום הפיצוי שישולם לתלמיד הנפגע, כתוצאה מהנזקים שנגרמו לו בתאונה. לכן, הם ינסו בכל דרך להוכיח שהפציעו שנגרמו לתלמיד הן מינימאליות, אם בכלל.
החוקרים מחויבים להציג את עצמם ככאלה ולהראות רישיון של חוקר פרטי. בנוסף, אסור להם בתכלית האיסור לשוחח עם נפגע שמיוצג על ידי עורך דין. בפועל, החוקרים לא תמיד יציגו את עצמם. הם עשויים לטעון שהם נציגים של בית הספר, שכנים, סוקרים, שליחים ועוד, כיד הדמיון הטובה.
הכלל עבור התלמיד הנפגע, הוריו והקרובים אליהם הוא שיש להימנע לחלוטין מכל מגע עם החוקרים: לא להכניס אותם הביתה, לא לשוחח איתם, אפילו לא לתת להם כוס מים לשתות. על מנת שלא לפגוע בסיכויי התביעה, חשוב מאד שההורים ינחו את הילד או הילדה שלהם לא לענות על שאלות לגבי התאונה, לא להשיב על סקרים טלפוניים, לא לפתוח את דלת הבית לזרים ובאופן כללי, לא למסור שום מידע ולהימנע מלפטפט על הנושא ככל הניתן.
כמו כן, יש לנקוט במשנה זהירות בכל יציאה מהבית או כשנמצאים במקום שבו מצלמים ומתעדים אותנו. לבסוף, מומלץ מאד ואף חיוני שהתלמיד יסגור, לפחות באופן זמני, את כל הפרופילים שלו ברשתות החברתיות השונות (פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, מקושרים וכדומה). פרופילים אלה מכילים המון תמונות ומספקים המון מידע בלחיצת כפתור פשוטה, מידע שעלול להזיק מאד לסיכויי התביעה.

האם כדאי לפנות לעורך דין?
הפנייה לעורך דין מאד מומלצת, כבר בשלב הראשון האפשרי.
ראשית, עורך הדין ידע להנחות את התלמיד והוריו באשר לתיעוד שעליהם לשמור, על מנת להוכיח את עצם התרחשותה של התאונה ואת חומרת הפציעות שנגרמו בה. שנית, ניתן ומומלץ להיוועץ בעורך דין, המתמחה בדיני הנזיקין ובפרט בייצוג נפגעים בתאונות בבית ספר, באשר לסיכוייה של תביעה כלפי בית הספר שבו נפגע התלמיד, בעילה של רשלנות. עורך הדין גם ייצג את התלמיד והוריו אל מול הגופים השונים שעמם הם נדרשים לבוא במגע, כגון חברות הביטוח השונות, בית הספר וכן בית המשפט, בבוא היום. התנהלות נכונה מצד התלמיד הנפגע והוריו, בהתאם לייעוץ המשפטי הניתן להם מעורך דין הבקיא בתחום, תסייע לזכות במלוא הפיצוי המגיע בשל נזקי התאונה בבית הספר.

קישורים

  

להתייעצות ללא התחייבות

מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם
  
המידע באתר "תאונה" הינו מידע כללי ואינו מידע מחייב.  הזכויות המחייבות נקבעות ע"פ חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט.   השימוש במידע אינו בא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.    השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עורך דין לקוח בדרך כלשהי.
© כל הזכויות שמורות - משרד עורכי דין פינקלשטיין
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus