מדריך לנפגע בתאונת דרכים

דף הבית >> מדריכים לנפגע >> מדריך לנפגע בתאונת דרכים

אדם שעבר תאונת דרכים עשוי פעמים רבות להיות מבולבל, בעקבות הטראומה הגופנית והנפשית שנגרמו לו. אולם, על מנת לקבל את סכום הפיצוי המקסימאלי, שמגיע בשל הפגיעות שנגרמו כתוצאה מהתאונה, חשוב להקפיד על מספר כללי התנהגות, כבר מהשלב ההתחלתי ביותר, מיד לאחר התאונה. להלן יפורטו כללים אלה:

1.      פרטים מלאים של כל המעורבים
על מנת שניתן יהיה להגיש תביעה בהמשך כנגד כל הגורמים הרלוונטיים, חשוב לקבל את פרטיהם של כל המעורבים בתאונה: פרטים מלאים של כלי הרכב המעורבים, מספרי פוליסות הביטוח ותעודות הזהות של הנהגים. את פרטים אלה ניתן לקבל מרישיונות הרכב, פוליסות הביטוח ותעודות הזהות של הנהגים. הנהגים מחויבים להציג את מסמכים אלה לנפגע בתאונה.
פרטים נוספים שיסייעו מאד לקבל פיצוי לאחר תאונת דרכים הם שמות, מספרי זהות ופרטי התקשרות של עדים לתאונה ושל פצועים נוספים, אם ישנם. במצב כזה, המצלמה שיש כמעט לכולנו בטלפון הסלולארי יכולה לסייע מאד וכדאי לצלם באמצעותה את זירת התאונה, את הפגיעות בכלי הרכב ואת הפציעות שנגרמו לנו ולמעורבים נוספים. אפשר להשתמש בה גם כדי לתעד בצורה מדויקת את המסמכים השונים שמוצגים לנו: פוליסות ביטוח, רישיונות רכב, תעודות זהות ועוד. בהעדר יכולת לצלם, חשוב לרשום את הפרטים בעצמנו, בצורה המדויקת ביותר האפשרית.
לגבי פציעות, יצוין כי ישנן פציעות שנראות רק לאחר מספר שעות, כגון מכות יבשות ("מכות כחולות") ולעומת זאת, פציעות שנעלמות במהירות יחסית, כגון שפשופים. משכך, חשוב לצלם את הפצעים והמכות בשלבים שונים, הן מיד לאחר התאונה והן בחלוף מספר שעות. כמו כן, חשוב לצלם ממספר זוויות ומרחקים ולהקפיד שיראו את הפנים של המצולם בתמונה, על מנת שבשלב מאוחר יותר, יקל עלינו להוכיח מי בדיוק נפצע, היכן ובאיזו חומרה.

2.      טיפול רפואי
טיפול רפואי ראשוני: נפגע בתאונת דרכים זכאי לקבל טיפול רפואי על ידי מד"א בזירת האירוע וכן לפינוי באמבולנס לבית חולים. עלות הטיפול והפינוי תמומן על ידי חברת הביטוח של הרכב.
טיפול רפואי בבית חולים: גם אם בחרנו שלא להתפנות לבית החולים באמבולנס, חשוב מאד להתפנות לבית חולים באופן עצמאי ולקבל טיפול רפואי מיד לאחר התאונה. בהקשר זה, כדאי לזכור כי כל שיהוי בקבלת טיפול פועל לרעתנו, הן מבחינה בריאותית והן מבחינת קושי עתידי להוכיח שאכן נפצענו בתאונה. לכן, גם אם אנחנו חשים יחסית בטוב, כדאי לגשת לבית חולים ולהיבדק. כל התיעוד הרפואי שנרשם בבית החולים והמסמכים האחרים שיימסרו לנו שם (כגון צילומים, טפסי פענוח של בדיקות, הפניות, המלצות על ימי מחלה ועוד) יסייעו לנו בהמשך להוכיח את טענותינו ולקבל את הפיצוי המקסימאלי, בגין תאונת הדרכים.
כאשר משוחחים עם הרופא שבודק אותנו, חשוב להסביר לו בצורה מדויקת מה קרה, להראות את כל הפציעות ולציין בפניו את כל התלונות (למשל, כאב בצוואר, בחילה, כאב ראש, תחושות שונות כגון נימולים בגפיים ועוד). הרופא ירשום הכל בגיליון הרפואי, שהעתק שלו יש לשמור אצלנו, יחד עם יתר התיעוד הרפואי.

3.      הגשת תלונה במשטרה
במועד הראשון שמתאפשר, לאחר תאונת הדרכים, יש לגשת לתחנת המשטרה, להגיש תלונה בעניין התאונה ולקבל אישור על כך. האישור יכיל את פרטי כלי הרכב המעורבים בתאונה, מספריהם ופרטי פוליסות הביטוח שלהם. את האישור הזה יש להעביר בהמשך לחברת הביטוח והוא הכרחי, הן כדי לקבל פיצוי על הנזקים שנגרמו בתאונה והן בכדי שתשלם עבור הטיפול שקיבלנו במוסד הרפואי, לאחר התאונה.

4.      המשך הטיפול הרפואי ותיעודו
כפי שצוין קודם, הנזקים הנובעים מתאונת הדרכים נראים הן מיידית והן כעבור כמה ימים, חודשים ואף שנים. נפגע בתאונת דרכים זכאי לקבל טיפול רפואי בחינם מקופת החולים שלו, בהתאם לסל הבריאות. את כל ההוצאות שמעבר למה שמכוסה על ידי סל הבריאות תממן חברת הביטוח. לכן, כדאי לשמור אצלנו עותק של כל מסמך ומסמך שניתן לנו על ידי המטפלים השונים (כגון הפניות למומחים ולבדיקות, ימי מחלה, מרשמים, סיכומי ביקור, קבלות על רכישת  תרופות ואביזרים רפואיים ועוד), לצורך הוכחת מידת הנזק ועלות הטיפול.
חשוב להדגיש שהפניה לקבלת טיפול רפואי כתוצאה מכל הנזקים והפציעות שנגרמו בשל התאונה היא הכרחית ולא ניתן לוותר עליה. בהעדר תיעוד על טיפולים רפואיים רצופים ומתמשכים לאחר התאונה, חברת הביטוח תוכל לטעון שהפגיעה היא קלה ביותר ואם טענתה תתקבל, הפיצוי לו נזכה יהיה מינימאלי.
מעבר לטיפול בפגיעות הגופניות, חשוב לדאוג גם לפן הנפשי. תאונת דרכים היא אירוע טראומטי והשלכותיה העתידיות על הנפש עשויות להיות משמעותיות אף יותר מהפגיעות בגוף וברכוש. לכן, אם אנו חשים בתסמינים כגון קשיי שינה, הצפה חוזרת בזיכרונות מאירוע התאונה, סיוטי לילה, פחד לצאת מהבית, לנהוג או לנסוע בכלי רכב ועוד, חשוב שנפנה גם לטיפול אצל פסיכיאטר או פסיכולוג ואף ניטול תרופות נגד דיכאון וחרדה, במידת הצורך. גם את הטיפול הנפשי חשוב לתעד, כפי שתיעדנו את הטיפול הרפואי הגופני ולשמור אצלנו עותקים של כל סיכומי הביקור, המרשמים והקבלות, לצורך קבלת החזר מחברת הביטוח ולהוכחת הנזק הנפשי שנגרם.

5.      תיעוד נוסף
בנוסף לתיעוד הטיפול הרפואי, יש לשמור אצלנו מסמכים נוספים, שיעידו על השינוי שחל במצבנו, בעקבות תאונת הדרכים:
תלושי שכר/דו"חות למס הכנסה ומע"מ: יש לשמור את כולם, החל מהתקופה שלפני התאונה. באמצעותם יהיה ניתן להוכיח פגיעה במצב הכלכלי, כתוצאה מהתאונה.
הוצאות אחרות: מעבר להוצאות הרפואיות, נפגע בתאונת דרכים עשוי להזדקק לעזרה נוספת בבית, למשל עוזרת בית, משלוחים מהסופרמרקט, התאמת הבית באמצעות אביזרים שונים ועוד. כמו כן, עלולות להיגרם לו הוצאות מוגברות על תחבורה, כגון דלק וחנייה, למשל כדי להגיע לטיפולים הרפואיים השונים, או בגין שימוש במוניות, כאשר הוא אינו מסוגל לנהוג. יש לתעד את כל ההוצאות הללו ולשמור את כל הקבלות בגינן, על מנת לקבל עליהן החזר מחברת הביטוח. יצוין כי גם אם החזקנו עוזרת בית לפני התאונה, ניתן עדיין לקבל החזר מסוים בגין שכרה, אם נוכל להוכיח שתדירות ביקוריה עלתה בתקופה שלאחר התאונה ולכן, גם במקרה כזה חשוב לשמור את כל התיעוד בגין העסקתה.

6.      זהירות - חוקרים של חברת הביטוח
מדובר בעובדים של חברות הביטוח, שכל תפקידם הוא לנסות ולמזער את סכום הפיצוי שישולם לנו, כתוצאה מהנזקים שנגרמו לנו בתאונה. לכן, הם ינסו בכל דרך להוכיח שלא נפגענו בפועל, או שהפציעות שנגרמו לנו אינן חמורות כפי שאנו טוענים. הכלל הוא שיש להימנע מכל מגע איתם: לא להכניס אותם הביתה, לא לשוחח איתם, אפילו לא לתת להם כוס מים.
החוקרים מחויבים להציג את עצמם ככאלה ולהראות רישיון של חוקר פרטי. בנוסף, אסור להם בתכלית האיסור לשוחח עם נפגע שמיוצג על ידי עורך דין. בפועל, החוקרים לא תמיד יציגו את עצמם ככאלה והם עשויים לטעון שהם נציגים של המוסד לביטוח לאומי, שכנים, סוקרים, שליחים ועוד, כיד הדמיון הטובה. משכך, יש לנקוט במשנה זהירות בכל פעם שאנו יוצאים מהבית או נמצאים במקום שבו אנו עשויים להיות מצולמים ומתועדים. יש גם להימנע ממענה על שאלות לגבי התאונה, למשל מצד מי שנראה כמו שכן סקרן, ואף לא להשיב על סקרים טלפוניים. כמו כן, מומלץ מאד לסגור, ולו באופן זמני, את הפרופילים ברשתות החברתיות השונות - שמספקות המון מידע עלינו (פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם וכדומה).

7.      והכי חשוב - ייעוץ של עורך דין טוב
עורך הדין יסייע לנפגע באיסוף ושמירת התיעוד הרלוונטי, בפנייה לרשויות השונות (חברת הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ועוד), בניהול משא ומתן אודות גובה הפיצוי ובהגשת תביעה לבית המשפט, במידת הצורך. בשל חשיבות ההקפדה על רציפות הטיפול והתיעוד, לצורך הוכחת גובה הנזק שנגרם כתוצאה מתאונת הדרכים, מומלץ לפנות לעורך דין בהזדמנות הראשונה האפשרית, לשמור עמו על קשר רציף, להעביר אליו העתקים של כל המסמכים ששמרנו אצלנו ולעדכן אותו באירועים חריגים, כגון החמרה במצב הרפואי, ביקור של חוקר מטעם חברת הביטוח וכדומה. התנהלות נכונה מצד הנפגע, לרבות פנייה לעורך דין המתמחה בדיני נזיקין ובפרט בייצוג נפגעי תאונות דרכים, תסייע לנפגע לממש את זכותו לפיצוי באופן המקסימאלי.
 
 
 

קישורים

  

להתייעצות ללא התחייבות

מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם
  
המידע באתר "תאונה" הינו מידע כללי ואינו מידע מחייב.  הזכויות המחייבות נקבעות ע"פ חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט.   השימוש במידע אינו בא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.    השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עורך דין לקוח בדרך כלשהי.
© כל הזכויות שמורות - משרד עורכי דין פינקלשטיין
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus