מחלת מקצוע ומיקרוטראומה

דף הבית >> שאלות ותשובות >> תאונת עבודה >> מחלת מקצוע ומיקרוטראומה
פגיעה בעבודה, המזכה בגמלאות נפגעי עבודה, היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי. מומלץ להגיש תביעה עד שנה מיום הפציעה או מיום התגלות המחלה, שכן לאחר מכן מבצע הביטוח הלאומי קיזוז בגין איחור בהגשת התביעה.

מיקרוטראומה- על פי החוק, ניתן להכיר גם בפגיעות בעבודה אשר התפתחו לאורך זמן ולא באירוע בודד. ליקויים בריאותיים כאלה הן תוצאה של חשיפה מתמשכת לפגיעות זעירות, שרק בהצטרפן, גרמו לנזק. כך ניתן למעשה להעניק זכויות ביטוחיות המוקנות לנפגעי עבודה, אף לעובד אשר חלה במחלה, כתוצאה מתנאי עבודה, אף שהמחלה אינה מופיעה ברשימת המחלות המוגדרות כ"מחלות מקצוע". כך לדוגמה, קלדנית אשר חלתה בפרקי ידיה לאחר עבודה רבת שנים במקצועה. במידה שעבודת ההקלדה גורמת לפגיעות זעירות לפרקי היד המצטברות לכדי המחלה רק לאחר שנים של עבודה וזהו הגורם למחלתה, הרי שתוכר כנפגעת עבודה. מחסנאי שסחב משאות במשך שנים, עבודה שגרמה לעומס רב על גבו, עד שבוספו של דבר נגרמו לו שינויים ניוונים קשים, יוכר כנפגע עבודה.
לצורך הוכחת תביעה, לפגיעה בעבודה, באופן של מיקרוטראומה על הנפגע להוכיח:
נזק- לנפגע נגרמה נכות.
אופן גרימת הנזק-במסגרת עבודתו הנפגע ביצע תנועות שחוזרות על עצמן, בתדירות גבוהה.
קשר סיבתי- מומחה רפואי קבע שהתנועות החוזרות גרמו לפגיעה.
מחלת מקצוע היא אחת מרשימה מוגבלת של מחלות הנקובות בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד-1954. רבות ממחלות המקצוע הן הרעלות הנגרמות מחשיפה לחומרים כימיים (למשל, הרעלת עופרת, הרעלת תחמוצת הפחמן, וכדומה). מחלות מקצוע אחרות הן מחלות המיוחדות לעובדים במקצועות מסוימים, או בתנאי עבודה מיוחדים (כך למשל, "מחלת צוללים" הייחודית רק לעובדים בתחום זה, אזבסטוזיס הייחודית לעובדים החשופים לאבק סיבי אזבסט). חוק הביטוח הלאומי אינו מכיר במחלות מקצוע אשר התקנות אינן נוקבות בשמן. אולם, ניתן להכיר במי שנפגע במחלה שנגרמה עקב העבודה אף שאינה נמצאת ברשימת מחלות מקצוע, וזאת בדרך של מיקרוטראומה.
התנאים המצטברים שיש להוכיח על מנת לקבוע כי המחלה הינה מחלת מקצוע הינם, כדלקמן:
מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות שיפורטו להלן.
בהיותה קבועה כמחלת מקצוע.
עקב עבודה.
מחלת-מקצוע-תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז - 1956
הרעלות
1. הרעלת זרניך, ניקל, ניקל קרבוניל, קדמיום ותרכובותיו, כרום, עופרת, פלואור, מנגן, כספית, זרחן בריליאום, תליום, תחמוצת הפחמן, בנצול וההומולוגים שלו, פחמן דו-גפריתי, תכשירי ניטרו ואמינו של בנצול, הרעלה על ידי תכשירים הלוגנים של הפחמנים המימניים - בהתאם פגימות במערכות הגוף השונות כתוצאה מהרעלה.
מחלות עור
2. הנגרמות על ידי אבק, נוזלים חמרים יציבים או גזים OCCUPATIONAL DERMATOSES -(א)   ישנו גורם ידוע; אין הפרעות בהעדר של מגע עם הגורם   0%
(ב)   ישנו גורם ידוע; הפרעות ממושכות וחוזרות גם ללא מגע עם הגורם   10%
(ג)ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות20%
(ד)   ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות ברוב חלקי הגוף   30%
‏פרק שני
מחלות מידבקות ושאר המחלות המקצועיות‏
מחלה המועברת לאדם מכל חי שאיננו אדם
3. בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.
תופעות אלרגיות כתוצאה מחיסון נגד כלבת
תק' תשל"א-1971
4.   בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.
מיום 22.7.1971תק' תשל"א-1971
ק"ת תשל"א מס' 2719 מיום 22.7.1971 עמ' 1404
הוספת פרט 4
שחפת
5.  (1)   שחפת הריאות
(א)שחפת פעילה -
(1)שחפת פעילה (UNSTABLE) הדורשת טיפול  100%
(2)שחפת שפעילותה בספק, או שחפת בצורה כרונית עם הפרשה של מתגי קוך בתרבית בלבד ובהפסקות גדולות, קיים כושר פעולה מוגבל  75%
(ב)שחפת בלתי פעילה -
(1) (א)בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה50%
(ב) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה, או שינויים פיברוטיים רחבים 60%
(ג) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד, קיימים מזמן לזמן שטפי-דם בלתי-ניכרים   70%
(ד) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר, קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור COR PULMONALE או שטפי דם חדירים ניכרים PULMONALE   80%(2)(א)שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה STABLE ARRESTED   30%(ב) שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים40%
(ג) שפעילות פסקה לפני יותר משנתיים ועד לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) של שטח ריאה אחת או שינוים פיברוטיים רחבים מאד. קיימים מזמן לזמן שטפי-דם   50%
(ד) שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר. קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (COR PULMONALE) או שטפי דם ניכרים  70%
(3) (א) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERED) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה  10%
(ב) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERED) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים   20%
(ג) פעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERED) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד, קיימים מזמן לזמן שטפי-דם בלתי ניכרים30%
(ד) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERED) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר. קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (COR PULMONALE) או שטפי-דם תדירים וניכרים60%
(4)(א)שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי של פחות מ-5 צלעות           5%
 (ב) שנרפאה לאחר ניתוח טוקופלסטי חד-צדדי או דו-צדדי של יותר מ-5 צלעות 10%
 (ג) שנרפאה לאחר כריתה של סגמנט   5%
(ד) שנרפאה לאחר כריתה של שטח הריאה המתאים לשטח של אונה10%
(ה) שנרפאה לאחר ניתוח כריתה של אונה עם תוספת של טורקופלסטיקה 15%
(ו)שנרפאה לאחר כריתה של יותר מאונה אחת עם תוספת של טורקופלסטיקה 20%
(ז) שנרפאה לאחר כריתה של ריאה אחת וקיימים שינויים גם בריאה השניה30%
בסעיף קטן זה יש להוסיף לאחוזים המפורטים בו אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה.  
(ג) שחפת בלתי פעילה שנרפאה:
(1)קיימת הגבלה ניכרת בכושר הנשימה על ידי התעבות רחבה של הפלוירה  10%
לאחוז האמור יש להוסיף אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה.
(2) שחפת מחוץ לריאות: דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפגימות במערכות השונות שהן תוצאה של מחלת השחפת.
ברוצלוזיס
6.  בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.
שיתוק ילדים
7.  בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.
קדחת צהובה, פילאריאסיס, ליישמניוסיס, חולי רע, דבר, טרופנוזומיאזיס
8. בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.
 צפדת
9. בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.
סרטן עור וכיב ממאיר של קרנית העין וסרטן הרירית של האף או הגתות הקשורות באף
10. בהתאם לפגימות השונות שהנן תוצאה ממחלות אלה.
צורנית
11. (1)  צורנית עם שחפת, - בהתאם לאחוזי הנכות של השחפת.
(2) צורנית בלעדי שחפת - בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.
אמיינתית
12.בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.
ירוד
13.בהתאם לליקויים בכושר הראייה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ירוד כתוצאה מתאונת עבודה.
מחלות קייסון
14. בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהינן תוצאה ממחלות אלה.
עוויות
15.בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהינן תוצאה ממחלות אלה.
מחלות קרינה
16.בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהינן תוצאה ממחלות אלה.
מחלות עצבים, פרקים, גידים, שרירים, כלי הדם או העצבים של הגפיים
17. בהתאם לפגימות במערכות אלה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו להן.
בורסיטיס
18. תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי פגימות בברך.
ליקויי שמיעה
19. בהתאם לליקויים בכושר השמיעה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו  ליקויי שמיעה כתוצאה מתאונת עבודה.

קישורים

  

להתייעצות ללא התחייבות

מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם
  
המידע באתר "תאונה" הינו מידע כללי ואינו מידע מחייב.  הזכויות המחייבות נקבעות ע"פ חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט.   השימוש במידע אינו בא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.    השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עורך דין לקוח בדרך כלשהי.
© כל הזכויות שמורות - משרד עורכי דין פינקלשטיין
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus