נשיכת כלב

דף הבית >> שאלות ותשובות >> תאונה ברחוב >> נשיכת כלב
תביעה לפיצוי בעקבות נשיכת כלב

מוכרת האמרה הידועה, שלפיה "הכלב הוא ידידו הטוב ביותר של האדם". כלבים עשויים להיות בני לוויה נאמנים וידידותיים ועל אף זאת, ידועים מקרים רבים שבהם נפגעים אנשים וילדים, בשל נשיכת כלב. נשיכה שכזו עלולה לגרום לפציעות חמורות ביותר ולהותיר נזק רב אצל הננשך. להלן יידונו מספר דרכים שבהן אדם שנפגע מנשיכת כלב יכול לקבל פיצוי עבור הנזקים שגרמה לו אותה נשיכה.
המצב החוקי
מדינת ישראל נתנה דעתה למצב זה ובשנת 2002 נחקק החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002. בהתאם לחוק, נדרש אדם לרישיון על מנת להחזיק בכלב. הרישיון ניתן לאחר תשלום אגרה, ביצוע חיסון נגד כלבת וסימונו של הכלב באמצעות שבב אלקטרוני תת-עורי.
כמו כן, בעליו של הכלב חייב לשמור עליו בחצריו, כלומר בשטח ביתו, לסמן את החצר בשלט "זהירות כלב" ולהוציאו כשהוא נתון ברצועה ומוחזק על ידי אדם שיכול לשלוט עליו. סוגי כלבים מסוימים, המוגדרים בחוק כ"כלבים מסוכנים" (כלבים מזנים הנחשבים מסוכנים, כגון אמסטף או רוטוויילר, וכן כלבים שנשיכתם גרמה בעבר לחבלה), מחויבים אף בלבישת מחסום. החוק גם קובע סנקציות פליליות על הפרתו - עד שישה חודשי מאסר עבור החזקת כלב ללא רישיון בר תוקף ועד שנת מאסר עבור החזקת כלב מסוכן בניגוד להוראות.
בנוסף לפן הפלילי, גם דיני הנזיקין עוסקים בסוגיה של נשיכה על ידי כלב. לפי סעיף 41א לפקודת הנזיקין, בעליו של כלב אחראי באופן מוחלט (כמעט) לנזקי גוף שכלבו גרם. כלומר, בתביעה של נפגע נשיכה כנגד בעליו של כלב, התובע לא יידרש להראות שהבעלים של הכלב התרשל בדרך מסוימת, או שהפר חובה המוטלת עליו בחוק, למשל החובה להוליך את הכלב כשהוא קשור ברצועה. עם זאת, מפורטים בסעיף 41ב לחוק מספר מקרים שבהם בעליו של הכלב לא יחויב לפצות את הניזוק:
1.       הניזוק התגרה בכלב.
2.       הניזוק תקף את הבעלים, את בן זוגו, הוריו או ילדיו.
3.       הניזוק הסיג גבול במקרקעין של הבעלים.
עם זאת, כפי שיפורט להלן, להוראות החוק להסדרת הפיקוח על כלבים עשויה להיות משמעות, בחלק מתביעות הנזיקין הנוגעות לנשיכת כלב.

מה יש לעשות מיד לאחר נשיכה?
מקרה של נשיכת כלב הוא בוודאי טראומטי. אבל, יחד עם זאת כדאי לזכור שהתנהלות נכונה כבר מההתחלה תסייע לנפגע הנשיכה לקבל את מלוא הפיצוי שמגיע לו, בשל הנזקים שנגרמו לו.
טיפול רפואי ראשוני
בראש ובראשונה חשוב לפנות לטיפול רפואי מתאים, כדי לשמור על הבריאות וגם כדי שיהיה קל יותר להוכיח בהמשך שאכן קרתה הנשיכה ואת חומרת השלכותיה.
העדיפות הראשונה היא להתפנות לטיפול בחדר מיון בבית חולים. במהלך המפגש עם הרופא המטפל שם, חשוב לספר לו בצורה מדויקת ככל האפשר על האופן שבו נגרמה הנשיכה ולפרט מהן כל הפציעות שנגרמו כתוצאה ממנה. כל המידע יירשם על ידי הרופא בגיליון הרפואי ועותק שלו יימסר לניזוק מאוחר יותר, עם השחרור.
גם אם הניזוק החליט שלא לפנות לחדר המיון, עדיין יש לקבל טיפול רפואי באופן מיידי, למשל במרפאת טרם או במרכז רפואי אחר של קופת החולים.
הגשת תלונה למשטרה
בהזדמנות הראשונה האפשרית, יש לפנות למשטרה ולהגיש תלונה בעניין הנשיכה. בעקבות התלונה, עשוי להיות מוגש נגד הבעלים של הכלב כתב אישום לבית המשפט. הרשעתו של הבעלים בעבירה פלילית, כתוצאה מהנשיכה, את פסק הדין של בית המשפט ניתן יהיה להגיש כראייה בתביעה הנזיקית והוא ישמש כראייה חזקה לעצם התרחשותה של הנשיכה.
בנוסף לתלונה למשטרה, כדאי להגיש גם תלונה למשרד הבריאות. משרד הבריאות יחזיק את הכלב הנושך בהסגר, על מנת לבדוק אם הוא חולה במחלות מסוכנות שונות, כגון כלבת.
טיפול רפואי נוסף
בנזקים כגון חתכים, שריטות, שפשופים ושברים ניתן לטפל באופן מיידי. אולם, ישנם נזקים נוספים לנשיכת כלב, כגון זיהום, הידבקות במחלות שונות, כגון כלבת, ואף טראומה נפשית, שעלולים להופיע כעבור זמן ממועד הנשיכה ולהותיר את חותמם לנצח על הניזוק. משכך, חשוב להתמיד בטיפול הרפואי, דרך קופת החולים בה חבר הניזוק, גם לאחר השחרור מחדר המיון. כמו כן, חשוב לטפל בכל סוגי הפציעות השונות, אצל רופאים מומחים שונים, כגון אורתופד, פלסטיקאי, רופא עור, פסיכיאטר ועוד.
במהלך כל תקופת הטיפול, יש להקפיד ולשמור כל מסמך ומסמך שמופק על ידי הרופאים המטפלים השונים (הפניות למומחים ולבדיקות, ימי מחלה, מרשמים, סיכומי ביקור, קבלות על רכישת תרופות ואביזרים רפואיים ועוד). מסמכים אלה יסייעו בהמשך להוכחת מידת הנזק שנגרם בתאונה ועלות הטיפול בו.
תיעוד נוסף
·         עדים: מיד לאחר התאונה, חשוב להשיג ולשמור את שמותיהם ופרטי ההתקשרות של בעלי הכלב ושל עדי הראייה, ככל שהיו כאלה.
·         תצלומים: יש לצלם את כל הפציעות שנגרמו בתאונה, כבר מהשלב הראשוני שלאחר הנשיכה ובהמשך, כאשר הן הופכות לצלקות. את הצילומים יש לבצע ממספר זוויות ומרחקים ולהקפיד שיראו בתמונות את הפנים של הניזוק. הקפדה על כך תאפשר להוכיח בהמשך בקלות רבה יותר מי בדיוק נפצע, היכן ובאיזו חומרה.
·         תלושי שכר לשכירים או דו"חות למס הכנסה ומע"מ לעצמאים: יש לשמור את כולם, החל מהתקופה שלפני הנשיכה. באמצעותם ניתן יהיה להוכיח פגיעה במצב הכלכלי, כתוצאה מהנשיכה.
·         הוצאות אחרות: אדם שננשך על ידי כלב עשוי להזדקק, בתקופת ההחלמה הראשונית ואף לאחריה, לעזרה נוספת בבית, בין אם עזרה בתשלום או עזרה מקרובים, להתאמת הבית לצרכיו באמצעות אביזרים שונים ועוד. כמו כן, עלולות להיגרם לו הוצאות רבות על תחבורה, בשל הצורך להגיע לטיפולים הרפואיים השונים וכן אם הוא מתקשה בהליכה, כתוצאה מהנשיכה. הוצאות כאלה יכולות להיות תשלום למוניות או על דלק וחנייה ויש לשמור את כל הקבלות בגינן, על מנת שניתן יהיה לתבוע החזר עליהן בבוא היום. בנוסף, עצם קיומן של הוצאות כאלה עשוי לסייע להוכחת חומרתה של הפציעות שנגרמו כתוצאה מהנשיכה.

את מי ניתן לתבוע?
הבעלים של הכלב הנושך
כפי שהוסבר קודם לכן, האחריות של הבעלים של הכלב הנושך על נזקי הגוף שגרם היא כמעט מוחלטת. לכן, ניתן לתבוע פיצוי בבית המשפט, מבלי שהניזוק יידרש להוכיח שהבעלים של הכלב התרשל בדרך כלשהי, הפר חובה המוטלת עליו בחוק וכדומה, באופן שהוביל לנשיכה. עם זאת, סביר מאד להניח שהבעלים של הכלב יבקש לטעון להגנתו שאחת מההגנות המופיעות בחוק חלה עליו וכי בשל סיבה זו הוא אינו חייב לפצות את הניזוק. הבעלים של הכלב יטען, למשל, שהכלב תקף את הניזוק לאחר שפרץ לביתו, כי הניזוק בעט בכלב או פגע בקרובי משפחתו שהתהלכו עמו. תפקידו של הנפגע התובע בבית המשפט יהיה לסתור את טענותיו אלו של הבעלים ובשל כך, ישנה חשיבות עליונה, כאמור, להגשת תלונה במשטרה ולקבלת פרטיהם של עדי הראייה לתקיפה.
תביעת רשלנות כלפי העירייה
מצד אחד, תביעה שכזו מוגשת כנגד גוף גדול, המבוטח על ידי חברת ביטוח ולכן, הסיכוי של הניזוק לקבל את סכום הפיצוי במלואו, כפי שפסק בית המשפט הוא רב, בניגוד למצב שבו מוגשת תביעה כנגד אדם פרטי בלבד. מנגד, בתביעה המוגשת נגד גורם שאיננו בעליו של הכלב חלים הכללים הרגילים של דיני הנזיקין ולכן, נטל ההוכחה על הניזוק הוא כבד יותר. בתביעה כזו, הניזוק יידרש להוכיח התרשלות כלשהי מצד העירייה, או הפרת חובה כלשהי המוטלת עליה בחוק, באופן שהוביל לאירוע התקיפה והנשיכה על ידי הכלב.
דוגמאות למצבים כאלה הינן למשל כאשר העירייה התעלמה מתלונות על כלב מסוכן או על כלב שמשוטט בשטחה ללא פיקוח.
ביטוח תאונות אישיות לתלמידים
בהתאם לחוק הבריאות הממלכתי, כל התלמידים במוסדות חינוכיים בישראל מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות. פוליסה זו נועדה להעניק פיצוי לתלמידים שנפגעו בתאונות, אשר אינן מכוסות ביטוחית על ידי הסדר חוקי אחר במדינה. פוליסה זו חלה על התלמיד במשך 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכל מקום בו הוא נמצא, אפילו בחו"ל, ואין זה משנה האם לתאונה שבה התלמיד היה מעורב היה קשר לבית הספר שבו הוא לומד או לא.
אם הננשך על ידי הכלב הוא תלמיד במוסד חינוכי, הוא והוריו יכולים לתבוע באמצעות הפוליסה פיצוי עבור הגורמים הבאים:
·         נכות צמיתה.
·         נכות זמנית.
·         החזר הוצאות בגין אמצעי עזר רפואיים.
·         פיצוי להורה שנפגע במסגרת השתתפות בפעילות בבית הספר שבו לומד התלמיד.
·         פיצוי כתוצאה ממוות.
·         תאונת שיניים.
פיצוי זה הוא נוסף לפיצוי שעשוי להתקבל מתביעה המוגשת בבית המשפט, כנגד הבעלים של הכלב (או העירייה, במקרים המתאימים). הורים רבים אינם מודעים לעצם קיומה של הפוליסה, אולם סכום הכסף שעשוי להתקבל במסגרתה יכול לסייע מאד לתלמיד ולהוריו, שבוודאי נגרמו להם נזקים כספיים רבים בעקבות הנשיכה.
תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי
אם הנשיכה ארעה במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה ממנה, ניתן יהיה להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת דמי פגיעה. ככל שהפציעות שנגרמו כתוצאה מהנשיכה הותירו אצל הניזוק נכות, באפשרותו להגיש בהמשך גם תביעה לקבלת גמלת נכות.

כיצד נקבע סכום הפיצוי?
סכום הפיצוי נגזר מדרגת הנכות שנותרה לניזוק, כתוצאה מהנשיכה. דרגת הנכות נקבעת על ידי מומחים רפואיים, בתחומים השונים שבהם נגרמו לתלמיד פציעות, למשל פלסטיקאי, אורתופד, פסיכיאטר, רופא שיניים ועוד. הניזוק, המגיש תביעה לבית המשפט, נדרש להגיש עם תביעתו חוות דעת של מומחים רפואיים מטעמו, על מנת להוכיח את טענותיו הרפואיות לגבי חומרת הפציעות שלו. בנוסף, ייתכן שבהמשך ההליך המשפטי הניזוק ייבדק על ידי מומחים רפואיים נוספים, הן מטעם הנתבע והן מטעם בית המשפט.
על מנת לקבוע מה דרגת הנכות שנגרמה לניזוק כתוצאה מהנשיכה, המומחים הרפואיים יבדקו את הנפגע ויעיינו בתיעוד הרפואי שלו. משכך, כפי שהוסבר קודם לכן, ישנה חשיבות עליונה לשמירת כל המסמכים והתיעוד הרפואי החל מיום הנשיכה, לרבות צילומים של הפציעות.
לאחר קבלת חוות הדעת, יקבע בית המשפט מה הפיצוי שיקבל הנפגע בשל כל אחד מראשי הנזק הרלוונטיים: הוצאות רפואיות אל מעבר לסל הבריאות, הוצאות עבור עזרת הזולת, הוצאות בשל ניידות, הוצאות להתאמת דיור, הפסדי שכר לעבר, אבדן כושר השתכרות בעתיד וכן כאב וסבל.

קבלת ייעוץ משפטי
בשל הצורך בטיפול מורכב בתביעות מסוג זה, אל מול מספר גורמים שונים, כגון חברות ביטוח, המוסד לביטוח לאומי ובית המשפט, מומלץ מאד לפנות בהקדם האפשרי לייעוץ משפטי, אצל עורך דין המתמחה בתביעות נזיקין בכלל ובנזק הנגרם כתוצאה מנשיכת כלב בפרט. עורך הדין ינחה את הניזוק אילו מסמכים יש לשמור, על מנת להוכיח את עצם התרחשותה של הנשיכה ואת תוצאותיה, יסייע לצמצם את משך זמן הטיפול בעניינו ויאפשר לו למקסם את זכותו לפיצוי, מכל הגורמים הרלוונטיים.
 

קישורים

  

להתייעצות ללא התחייבות

מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם
  
המידע באתר "תאונה" הינו מידע כללי ואינו מידע מחייב.  הזכויות המחייבות נקבעות ע"פ חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט.   השימוש במידע אינו בא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.    השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עורך דין לקוח בדרך כלשהי.
© כל הזכויות שמורות - משרד עורכי דין פינקלשטיין
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus