רשלנות במהלך הריון

דף הבית >> שאלות ותשובות >> רשלנות רפואית >> רשלנות במהלך הריון
רשלנות רפואית במהלך הריון
איזו אישה לא שמעה אי פעם את המשפט "הריון הוא לא מחלה"? הריון ולידה הינם לרוב אירועים מרגשים ומשמחים בחייה של כל משפחה ונחשבים לאירועים שגרתיים יחסית.  בימינו אנו, נהוג לבצע מעקב רפואי צמוד אחר ההריון, בזכותו של מעקב זה פחת באופן דראסטי שיעור התמותה של אמהות ותינוקות. ועל אף זאת, שיבושים עדיין מתרחשים ופגיעות עדיין נגרמות לאמהות ותינוקות, אף אם באחוזים נמוכים יותר. לעיתים, השיבושים והתקלות היו פתאומיים ובלתי צפויים ובמקרים אחרים, הם דווקא היו ניתנים למניעה על ידי הצוות הרפואי שעקב אחר ההריון .
 

הנזקים שעלולים להיגרם במהלך הריון הם רבים ומגוונים, ונעים בין פגיעות קלות יחסית כגון פריצות דיסק, כאבי גב, פגיעה בעצב, ורידים ברגליים וחוסר בויטמינים לאם, ועד למומים קשים אצל התינוק כגון שיתוק מוחין בשל מחסור בחמצן, או צורך בלידה מוקדמת של פג בשל רעלת הריון.
להלן תידון האפשרות לקבל פיצוי עבור נזקים שנגרמו לאם ולתינוק, כתוצאה מרשלנות רפואית במהלך מעקב ההריון.
רשלנות רפואית בהתאם לשלבי ההריון
מקובל לחלק את מקרי הרשלנות הרפואית לשניים:

  1. כאשר אישה עברה טיפולי פוריות, טרם כניסתה להריון.
  2. רשלנות בשלב מעקב ההריון.
עם זאת, לא כל נזק לאם ולתינוק במהלך אחד משלבים אלה ייחשב כמקרה של רשלנות רפואית, המאפשר לתבוע בגינו פיצוי, במסגרת דיני הנזיקין.
מתי נחשב הריון ש"הסתבך" למקרה של רשלנות רפואית?
על מנת לקבל פיצוי, במסגרת דיני הנזיקין, על התובעת או העובר שניזוקו במהלך ההריון, להוכיח לא רק שנגרם להם נזק, אלא גם שנזק זה הוא תוצאה של סטייה מסטנדרט התנהגות סבירה על ידי הצוות הרפואי שטיפל בה, במהלך אחד מהשלבים הנזכרים לעיל.
מתי מוגדרת התנהגות של צוות רפואי, אשר גרמה לנזק במהלך הריון, כרשלנות רפואית?
בפסיקת בתי המשפט הוכרו בעבר מקרים של רשלנות רפואית במהלך הריון, כגון:
התנהגות רשלנית במהלך טיפולי פוריות ומעקב ההריון
  • היעדר הקפדה על סטריליות במהלך בדיקת מי שפיר, כך שנגרם זיהום שגורם להפלת העובר.
  • דקירת העובר באחד מחלקי גופו במהלך בדיקת מי שפיר, באופן שגרם להפלה.
  • הימנעות מהפניית האם לכל הבדיקות הנדרשות (בדיקות דם, אולטרסאונד, מי שפיר וכדומה) באופן שמנע איתור של בעיה רפואית אצל האם (סוכרת הריון, רעלת הריון ועוד).
  • הימנעות מביצוע בדיקות גנטיות מתאימות, בהתאם למוצא ההורים וההיסטוריה המשפחתית-רפואית שלהם ומומים בעבר.
  • פענוח שגוי של בדיקות באופן שמנע אבחון מצב שבו חבל הטבור כרוך סביב העובר, באופן שגרם למצוקה נשימתית, אשר הובילה לשיתוק מוחין ואף למוות.
  • אי איתור הריון חוץ רחמי באופן שגרם לצורך בכריתת חצוצרה, שחלה או רחם.
בנוסף לדוגמאות האמורות, קיימות דוגמאות רבות אחרות של התנהגות של צוות רפואי, אשר הוכרה בפסיקה כהתנהגות רשלנית, המזכה את האם ותינוקה בפיצוי. עם זאת, בשל המורכבות הרבה של סוגיות אלה, קשה להגדיר כלל אצבע להגדרתה של רשלנות רפואית במהלך הריון וכל מקרה נבחן לגופו ובהתאם לנסיבותיו. לכן, בכל מקרה של שיבוש במהלך הריון, מומלץ לקבל בהקדם ייעוץ משפטי מתאים.
נפגעתי מרשלנות רפואית במהלך הריון - מה עליי לעשות?
בראש ובראשונה - העיקר הבריאות. חשוב לעקוב אחר המצב הבריאותי של האם והתינוק ולקבל טיפול עבור כל הדרוש.
שנית, בשל מורכבותן של תביעות בעניין רשלנות רפואית, חשוב לפנות בהקדם האפשרי לייעוץ משפטי, אצל עורך דין המתמחה בתביעות רשלנות רפואית ובפרט בתביעות בעניין רשלנות רפואית הריון.
בהקשר זה, יש לציין כי תביעתה של האם בעניין הנזקים שנגרמו לה עצמה מתיישנת, ככל תביעה אחרת בנזיקין, כעבור 7 שנים.
שלישית, כפי שבוודאי ינחה עורך הדין, חשוב לשמור או להשיג עותק של כל המסמכים המרכיבים את מעקב ההריון והגיליון הרפואי המתעד את מהלך הלידה. התיעוד הרפואי יסייע לעורך הדין להעריך את סיכוייה של התביעה. בהמשך, יש לתיעוד הרפואי חשיבות רבה גם לצורך הוכחת טענותיה של האם, לגבי הטיפול הרשלני שניתן לה במהלך ההריון.
מה הם שלבי הטיפול בתביעת רשלנות במהלך הריון?
בשלב הראשון, על מנת לטפל בתביעה בצורה המיטבית, תידרש האם לאסוף ולהעביר לעורך הדין את כל המסמכים הרפואיים הכלולים במעקב ההריון שלה ועד ללידה עצמה. האם תידרש להמשיך ולשמור תיעוד רפואי, ככל שעדיין ניתן לה ולתינוק טיפול רפואי. כמו כן, יש להעביר לעורך הדין מסמכים הנוגעים להכנסתם של ההורים לפני ההריון ולאחריו (תלושי שכר לשכירים ודו"חות מס לעצמאים). מסמכים אלה יסייעו לעורך הדין להעריך את מידת הנזק הכספי שנגרם לחולה ולמשפחתו, כתוצאה מהרשלנות בלידה (פציעות ונזקים אחרים שלא מאפשרים לשוב לעבודה, הפחתה בשעות העבודה על מנת לטפל בתינוק וכדומה).
עורך הדין יעביר את החומר הרפואי לעיונו של רופא מומחה מטעמו בתחום הגניקולוגיה. הרופא המומחה בחומר הרפואי שנאסף אצל עורך הדין ויקבעו האם לדעתו ניכרת רשלנות כלשהי מצד הצוות הרפואי שטיפל באם, במהלך ההריון, אשר הוביל לנזק שנגרם לאם ולתינוק. אם הרופא המומחה יקבע כי היתה רשלנות רפואית, הוא יבדוק את האם ויכין חוות דעת רפואית מטעמו. בנוסף, עשויים לבדוק את האם ואת התינוק רופאים מומחים נוספים, בתחומים הרלונטיים לנזקים שנגרמו להם, כגון אורתופד, נוירולוג, אורולוג (בגין קרעים) ופסיכיאטר (למשל כאשר נגרם נזק נפשי, בשל חוויית הלידה הקשה).
בחוות דעתם, יקבעו הרופאים המומחים מה דרגת הנכות שהם סבורים שיש להעניק לאם ולתינוק, בשל הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מההריון הרשלני. דרגת הנכות מהווה למעשה דרך לכמת את מידת הנזק הגופני שהרופאים המומחים סבורים שנגרמו לאם ולילד, כתוצאה מההריון הרשלני.
את חוות הדעת הרפואיות יצרף עורך הדין לתביעת הרשלנות הרפואית, אותה יגיש לבית המשפט כנגד המוסד הרפואי או קופת החולים בו טופלה האם.
במהלך ניהול התביעה בבית המשפט, ייתכן שהאם והילד יעברו בדיקות נוספות, על ידי מומחים רפואיים מטעם הנתבע ובית המשפט. גם מומחים אלה יתנו חוות דעת בעניין עצם קיומה של רשלנות ויקבעו מה דרגת הנכות שהם סבורים שנותרה, כתוצאה מההריון הרשלני.
לבסוף, בית המשפט יעיין בכל חוות הדעת הרפואיות ויקבע מה דרגת הנכות שהוא סבור כי נותרה לאם ולתינוק, כתוצאה מהרשלנות.
כיצד נקבע סכום הפיצוי?
סכום הפיצוי לו זכאים האם והילד נגזר מדרגת הנכות הכוללת שנקבעה להם, כתוצאה מהרשלנות במהלך ההריון, בשקלול עם גורמים נוספים כגון גיל, מצב רפואי קודם, תחום עיסוק ועוד. לאחר קביעת דרגת הנכות על ידי בית המשפט, הוא יקבע גם מה סכום הפיצוי לו יהיו זכאים האם והילד (ובמקרים מסוימים, השארים שלהם) עבור כל אחד מראשי הנזק הרלוונטיים: הוצאות רפואיות אל מעבר לסל הבריאות, הוצאות עבור עזרת הזולת, הוצאות בשל ניידות, הוצאות להתאמת דיור, הפסדי שכר לעבר, אבדן כושר השתכרות בעתיד וכן כאב וסבל. בנוסף, ישנה אפשרות לפסיקת פיצוי גם בשל קיצור או אבדן תוחלת החיים.
 
לסיכום, הטיפול בתביעות בתחום הרשלנות הרפואית נחשב למורכב ומסובך. לכן, כפי שהוסבר לעיל, מומלץ לצור קשר בהקדם האפשרי עם עורך הדין שבקיא בתחום. ייעוץ משפטי מתאים יסייע לאם ולמשפחתה לקבל את סכום הפיצוי המקסימאלי המגיע להם, בשל הנזק שנגרם להם כתוצאה מהרשלנות הרפואית בהריון, ואף עשוי לקצר את משך הטיפול בתביעה.
 
 

קישורים

  

להתייעצות ללא התחייבות

מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם
  
המידע באתר "תאונה" הינו מידע כללי ואינו מידע מחייב.  הזכויות המחייבות נקבעות ע"פ חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט.   השימוש במידע אינו בא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.    השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עורך דין לקוח בדרך כלשהי.
© כל הזכויות שמורות - משרד עורכי דין פינקלשטיין
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus