תאונה בבית ספר

דף הבית >> שאלות ותשובות >> תאונת תלמידים >> תאונה בבית ספר
תאונת תלמיד בבית הספר

יום יום, ילדינו הולכים לבית הספר, אך לא תמיד הם חוזרים משם "בריאים ושלמים", הן פיזית והן נפשית. לצערנו, תאונות רבות מתרחשות במסגרת בית הספר הכוללות :
·         תאונה בכתה.
·         תאונה בחצר בית הספר.
·         תאונה במהלך שיעור התעמלות.
·         תאונה במסגרת פעילות לא פורמאלית (שוק פורים).
·         תאונה במסגרת טיול שנתי.
·         תאונה בשל קטטת תלמידים.
·         תאונה כאשר לא היה מורה בכתה.
·         תאונה בדרך לבית הספר.
·         תאונה בהסעה לבית הספר.
·         תאונה במסגרת פנימייה.
במסגרת בית ספר יכולים תלמידים להיפגע בצורה קשה ביותר, ואף נגרמות להם נכויות חמורות בגין הפציעה, כגון, בשל זריקת עיפרון על תלמיד נותר עיוור בעינו, במהלך שיעור התעמלות תלמיד פרק את הכתף כך שנותרה לו נכות בשיעור של 30%, תלמיד החליק ושבר את רגלו על לכלוך בבית הספר, במסגרת טיול שנתי תלמיד התייבש ונותר עם נכות נוירולוגית, בשל קטטה תלמיד איבד את שיניו ועוד.  
בנוסף לאלו, יותר ויותר, אנו נתקלים בפגיעות של תלמידים בשל התעללות נפשית על-ידי חברי הכתה, כאשר פעמים מדובר בהתעללות שנמשכה זמן רב, אך לא ניתן לה כל מענה על-ידי צוות בית הספר, לרבות מורים, מנהלים ויועצת.
עת תלמיד נפגע במסגרת בית הספר, ניתן לתבוע פיצוי ממספר גורמים עבור נזקיו, כדלקמן:
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (ביטוח תלמידים(

לפי חוק הבריאות הממלכתי, כל התלמידים במוסדות חינוכיים מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות. פוליסה זו נועדה להעניק פיצוי לתלמידים שנפגעו בתאונות, אשר אינן מכוסות ביטוחית על ידי הסדר חוקי אחר במדינה .מרבית ההורים כלל אינם מודעים לקיומה של פוליסה זו, אולם סכום הכסף שניתן לתבוע במסגרתה עשוי להיות נכבד ולסייע משמעותית להורים שילדיהם נפצעו בבית הספר.
מי מבוטח: הפוליסה חלה על כל תלמיד שזכאי לחינוך חינם. לכן, במסגרה מבוטחים תלמידי גני הילדים, הפעוטונים ומעונות היום המופעלים על ידי הרשויות המקומיות, התלמידים הלומדים במוסדות חינוך, תלמידי סמינרים למורים ותלמידי ישיבות עד גיל 45.
מתי ואיפה הפוליסה חלה: פוליסת ביטוח התלמידים חלה בכל מקום ובכל שעה, גם בחופשות מבית הספר, לרבות בחופש הגדול, ואף כאשר התלמיד נמצא בחו"ל.
איזה סוגים של נזקים מכסה הפוליסה: הפוליסה מזכה בפיצוי בשל נכות צמיתה, נכות זמנית ואף מוות שנגרמו במסגרת בית הספר וכן בהחזר הוצאות עבור אמצעי עזר רפואיים וטיפולי שיניים.
האם זה משנה באשמת מי נגרמה הפגיעה? לא. הפוליסה לא קובעת שצריך להוכיח מי אשם בפגיעה שנגרמה לתלמיד. סכום הפיצוי מגיע לתלמיד כל עוד יוכיח את עצם קיום הארוע ויציגו תיעוד רפואי מתאים, המעיד על הפגיעות שנגרמו לו כתוצאה ממנו. זהו מעין ביטוח חובה לתלמידים, בדומה לביטוח החובה לכלי הרכב שלנו.
עד מתי אפשר להגיש תביעה: ככל תביעה כלפי פוליסת ביטוח, התביעה מתיישנת לאחר 3 שנים מיום התאונה, או מיום גילוי הנזק, לפי העניין. אולם, מאחר שלרוב מדובר בקטינים, שטרם הגיעו לגיל 18, התביעה לגביהם תתיישן רק בחלוף שלוש שנים מיום הגיעם לגיל 18. כלומר, במסגרת פוליסת ביטוח תלמידים, ניתן לתבוע פיצוי על נזקים שנגרמו לתלמיד קטין בבית הספר, עד להגיעו של התלמיד הנפגע לגיל 21.
תביעת פיצוי בשל רשלנות בית הספר
בנוסף לתביעה כנגד פוליסת הביטוח, ייתכן שניתן יהיה להגיש גם תביעה כנגד בית הספר עצמו, או כנגד מספר גורמים נוספים שהיו אחראיים על התלמיד בעת התרחשות התאונה (מדריכי טיולים, חברת הנקיון של בית הספר, אגודות שונות – התאחדות הספורט, איגוד הניווט, ועוד) .
התנאים להגשת תביעה כנגד בית הספר
  • הארוע התרחש בין כתלי בית הספר או בדרך לבית הספר, או בקשר לפעילותו של בית הספר, לדוגמא בעת טיול שנתי.
  • התרשלות: כאן, בניגוד לתביעה כנגד פוליסת הביטוח, יש להוכיח אשם כלשהו. כלומר, יש להוכיח התרשלות מצד בית הספר בשמירה על התלמיד מפני סכנה, או אי מילוי של חובה כלשהי המוטלת עליו בחוק, אשר כתוצאה ממנה ארע מקרה הרשלנות. העיקרון העומד בבסיס תביעות אלו הוא כי מחובתו של בית הספר, כמוסד חינוכי שאחראי על קטינים, לשמור על בטיחותם ולהגן עליהם מפני סכנות. לכן, הפרה של חובה זו עשויה לזכות את התלמיד הנפגע בפיצוי.
במסגרת תביעה שכזו, יידרשו התלמיד והוריו (שמצטרפים לתביעה כתובעים, בהיותם אפוטרופוסים של התלמיד הקטין) להוכיח פגם כלשהו בהתנהלותו של בית הספר, למשל:
תאונה בתוך בית הספר- הימנעות מהצבת מורים להשגחה על התלמידים במהלך ההפסקות, אי מניעת כניסת גורמים זרים לבית הספר, אי מניעת ריב, יצירת אוירה המעודדת אלימות.
תאונה במהלך שיעור התעמלות- בקשת מטלה שאינה מתאימה לתלמיד, מכשירי כושר שאינם תקינים, בקשה מהתלמיד לבצע מטלה בניגוד לאישור ההורים וכדומה.
בגין תאונה במהלך טיול שנתי- טיול שאינו מתאים לגיל התלמידים, הוצאת תלמיד "מעורר אלימות", חוסר במורים והורים מלווים, אי השלטת סדר וכדומה.
תאונה במדרת פנימייה- היעדר מספר מתאים של מדריכים, היעדר שומר לילה בפנימייה, אי בדיקת קיום נהלים על-ידי החניכים, ציוד שאינו תקין וכדומה.
אופן קביעת סכום הפיצוי
הפיצוי שעשוי להתקבל בתביעה כנגד בית הספר כולל ראשי נזק שונים, כגון הוצאות רפואיות מעבר לסל הבריאות, הוצאות עבור עזרת הזולת, הוצאות בשל ניידות, הוצאות להתאמת דיור, הפסדי שכר (ככל שרלוונטי), אבדן כושר השתכרות בעתיד וכן כאב וסבל. לבסוף, מאחר שהתלמיד שנפגע הוא לרוב קטין, שנסמך על שולחנם של הוריו, סביר להניח שגם להם נגרמו הוצאות בשל פציעתו, כגון הפסדי שכר, הוצאות ניידות ואף נזק נפשי משני, בשל כך שהיו עדים לתאונה, או אף בשל הקושי שנגרם להם כתוצאה מהטיפול בבנם הנכה. גם בגין הוצאות אלה ניתן יהיה לתבוע פיצוי מבית הספר.
סכום הפיצוי נגזר מדרגת הנכות שתיקבע לתלמיד, כתוצאה מהפציעות שנגרמו לו. דרגת הנכות נקבעת על ידי מומחים רפואיים, בתחומים השונים הרלוונטיים לפציעות הללו, למשל נוירולוג, אורתופד, פסיכיאטר, רופא אף אוזן גרון, רופא שיניים ועוד. חוות דעתם של הרופאים נסמכת הן על בדיקת התלמיד והן על עיון במסמכיו הרפואיים. משכך, ישנה חשיבות עליונה לשמירת כל המסמכים והתיעוד הרפואי, החל מיום התאונה, לרבות צילומים של הפציעות, ככל שניתן לצלמן. בדרך זו, יקל על התלמיד והוריו להוכיח מהם הנזקים שנגרמו בתאונה ואת מידת החומרה שלהם.


אשם תורם: בעת קביעת סכום הפיצוי בתביעה כנגד בית הספר, בית המשפט מתחשב בקיומו של "אשם תורם" מצד התלמיד הנפגע. הקביעה כי קיים אשם תורם בשיעור מסוים תגרום להפחתת סכום הפיצוי. לדוגמה, בית המשפט עלול לקבוע כי בשל השתוללות, חוסר שימת לב להוראות מורים ומדריכים וכדומה, יש לתלמיד אשם תורם בשיעור של 10% בהתרחשותה של התאונה. במצב כזה, יקוזזו 10% מסכום הפיצוי הסופי שייפסק לתלמיד.
 
ייעוץ של עורך דין - מומלץ מאד לפנות מוקדם ככל האפשר לייעוץ של עורך דין, המתמחה בדיני הנזיקין ובפרט בייצוג תלמידים שנפגעו במסגרת בית הספר. עורך הדין ידע להנחות את הקטין הנפגע ואת הוריו באשר לאופן ההתנהלות הרצוי, החל ממועד הפגיעה, לרבות סוג התיעוד שעליהם לשמור. עורך הדין גם ידע אילו גופים עשויים להיות אחראים לתאונה ומאילו גופים ניתן לתבוע פיצוי עבור הנזקים שנגרמו בה. ייעוץ מוקדם ומתאים של עורך דין יסייע לקטין ולהוריו לממש במלואה את זכותם לפיצוי, בשל הנזקים שנגרמו כתוצאה מתאונה בבית הספר.
 
 
 

קישורים

  

להתייעצות ללא התחייבות

מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם
  
המידע באתר "תאונה" הינו מידע כללי ואינו מידע מחייב.  הזכויות המחייבות נקבעות ע"פ חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט.   השימוש במידע אינו בא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.    השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עורך דין לקוח בדרך כלשהי.
© כל הזכויות שמורות - משרד עורכי דין פינקלשטיין
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus