תאונה בקניון

דף הבית >> שאלות ותשובות >> תאונה ברחוב >> תאונה בקניון
תאונה בקניון
ההליכה לקניון היא חלק מרכזי מחיי הפנאי של מרביתנו. היא אף נחשבת לבילוי משפחתי, כאשר הקניון המקורה והממוזג מהווה מקום מפלט מהחום והשמש בקיץ, או מהגשם והרוחות בחורף. במהלך שהייתנו בקניון, אחראיות הנהלת הקניון, חברת הניקיון וחברת התחזוקה שפועלות במסגרת שטחה, לדאוג לתקינות השטחי הקניון וניקיונם, לסימון מפגעים שונים, לתיקונם או הסרתם מהדרך.
אמנם לא ניתן לדרוש מהנהלת הקניון ומחברות הניקיון והאחזקה לשמור על הקניון כשטח סטרילי לחלוטין, אך ישנם סוגים של מכשולים שאי-הסרתם מהווה התרשלות מצד הקניון. במצב כזה, כאשר אדם נפל ונחבל כתוצאה מהתרשלות הקניון והגופים האחראים על ניקיונו ואחזקתו, באפשרותו לתבוע מהם פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו.
דוגמאות למצבים כאלה הם למשל הימנעות מתיקון דרגנוע (מדרגות נעות) מקולקל והתרת השימוש בו, באופן שגרם לאדם להיתפס במדרגות, ליפול ולהיפצע, הימנעות מניקיון שלוליות מים, כתמי שמן וחומרים נוספים שנשפכו על הארץ וגרמו לנפילה, הימנעות מהצבת שלטי "זהירות - החלקה", בזמן שטיפת הרצפות בקניון, אי הצבת פסים למניעת החלקה במדרגות הקניון ועוד.

מה יש לעשות מיד לאחר נפילה בקניון?
אירוע של נפילה וחבלה בקניון הוא אירוע מפתיע וטראומטי, לכל הדעות. על אף זאת, חשוב לזכור שהתנהלות נכונה כבר מהשלב הראשוני ביותר לאחר הנפילה תסייע לנפגע לקבל את מלוא הפיצוי שמגיע לו, בשל הנזקים שנגרמו לו כתוצאה ממנה.
קבלת טיפול רפואי ראשוני
בראש ובראשונה חשוב לפנות לטיפול רפואי מתאים, כדי לשמור על הבריאות. בנוסף, פנייה מהירה לקבלת טיפול רפואי, מיד לאחר התאונה, תסייע להוכיח בהמשך שהנפילה אכן התרחשה, היכן, מתי ומה חומרת השלכותיה.
העדיפות הראשונה היא להתפנות לטיפול בחדר מיון בבית חולים. שם, במהלך המפגש עם הרופא המטפל, חשוב לספר לו בצורה מדויקת ככל האפשר על האופן שבו נגרמה הנפילה - אם בשל שלולית מים או שמן שנותרה על הרצפה, העדר תאורה מספקת בקניון, היתפסות בגדים או חלקי גוף במדרגות הנעות, נפילה במדרגות חלקות או בשל כל מכשול אחר. חשוב לוודא שכל המידע יירשם על ידי הרופא בגיליון הרפואי. עותק של הגיליון יימסר לנפגע מאוחר יותר, עם השחרור, ויסייע לו להוכיח את טענותיו.
גם אם הנפגע החליט שלא לפנות לחדר המיון, עדיין חשוב לדאוג לקבל טיפול רפואי כלשהו, באופן מיידי, למשל במרפאת טרם או במרכז רפואי אחר של קופת החולים. הימנעות מפנייה לטיפול רפואי בזמן עלולה להכין את הקרקע לטענה שלפיה הנפילה כלל לא קרתה בקניון או שהתוצאות שלה לא חמורות כפי שהנפגע טוען. החשיבות של הטיפול הרפואי המיידי היא אף גדולה יותר, במצב שבו לא היו עדים לנפילה.
תיעוד מקום הנפילה והפציעות שנגרמו כתוצאה ממנה
 • עדים: חשוב להשיג מיד ולשמור את שמותיהם ופרטי ההתקשרות של עדי ראייה לנפילה, ככל שהיו כאלה.
 • צילום מקום הנפילה: יש לצלם את מקום הנפילה ואת המפגע שגרם לה. חשוב מאד לצלם את המקום באופן מיידי, משום שסביר מאד להניח שהמכשול שנמצא שם יתוקן או ינוקה בהקדם על ידי הנהלת הקניון ואז, יהיה מאד קשה להוכיח מה גרם לנפילה.
 • צילום הפציעות: יש לצלם את כל הפציעות שנגרמו כתוצאה מהנפילה - שפשופים, מכות כחולות, פצעים פתוחים, שברים בשיניים ועוד. חשוב לצלם ממספר זוויות ומרחקים ולהקפיד שיראו בתמונות את הפנים של הנפגע. הקפדה על כך תאפשר להוכיח בהמשך בקלות רבה יותר מי בדיוק נפצע, היכן ובאיזו חומרה.
 • טיפ: לצורך כל האמור לעיל, כדאי להסתייע במצלמה שיש כמעט לכל אחד מאיתנו בטלפון הסלולארי.
מה צריך לעשות בימים שלאחר תאונה בקניון?
המשך טיפול רפואי
גם לאחר השחרור מחדר המיון, יש להמשיך בטיפול רפואי רציף, לגבי כל הפציעות והנזקים שנגרמו בנפילה. כמו כן, חשוב לטפל בכל סוגי הפציעות השונות ולהיעזר ברופאים שונים, לפי תחומי מומחיותם: אורתופדיה, פלסטיקה, רפואת שיניים, נוירולוגיה ועוד.
במהלך כל תקופת הטיפול, יש להקפיד ולשמור כל מסמך ומסמך שמופק על ידי הרופאים המטפלים השונים (הפניות למומחים ולבדיקות, ימי מחלה, מרשמים, סיכומי ביקור, קבלות על רכישת תרופות ואביזרים רפואיים ועוד). מסמכים אלה יסייעו בהמשך להוכיח את מידת הנזק שנגרם כתוצאה מהנפילה ועלות הטיפול בו.
שמירת תיעוד נוסף
 • תלושי שכר לשכירים או דו"חות למס הכנסה ומע"מ לעצמאים: יש לשמור את כולם, החל מהתקופה שלפני הנפילה. באמצעותם ניתן יהיה להוכיח היעדרות מהעבודה ופגיעה במצב הכלכלי, כתוצאה מהנפילה.
 • הוצאות אחרות: אדם שנפל ברחוב עשוי להזדקק, בתקופת ההחלמה הראשונית ואף לאחריה, לעזרה נוספת בבית, בין אם עזרה בתשלום או עזרה מקרובים, להתאמת הבית לצרכיו באמצעות אביזרים שונים ועוד. כמו כן, עלולות להיגרם לו הוצאות רבות על תחבורה (תשלום למוניות, או עבור דלק וחנייה), בשל הצורך להגיע לטיפולים הרפואיים השונים - ובמיוחד אם הוא מתקשה בהליכה, כתוצאה מהנפילה. יש לשמור את כל הקבלות בגין הוצאות אלה, על מנת שניתן יהיה לתבוע החזר עליהן בבוא היום. בנוסף, עצם קיומן של הוצאות כאלה עשוי לסייע להוכחת חומרתן של הפציעות שנגרמו, כתוצאה מהנפילה.
ממי ניתן לתבוע פיצוי?
תביעת רשלנות הנהלת הקניון וחברת הניהול
כפי שהוסבר קודם לכן, קניון מחויב לפעול למניעת תאונות בקרב העוברים בשטחו, על ידי שמירה על הניקיון והקפדה על תחזוקה נאותה. מרבית הקניונים פועלים לשם כך באמצעות חברות ניהול, ניקיון ואחזקה. כאשר אדם נופל ונחבל כתוצאה מהתרשלות של הקניון וחברת הניהול שלו, באפשרותו לתבוע מהן פיצוי על הנזקים שנגרמו לו.
התרשלות משמעותה למעשה שעל הנפגע בתאונה בקניון להוכיח מי היה אשם בתאונה שנגרמה לו ושהיא לא נגרמה אך ורק בשל חוסר זהירות שלו עצמו. התרשלות עשויה להיות כל אחד ממצבים אלה: הימנעות מתיקון סדקים ומהמורות ברצפת הקניון, הימנעות מניקיון מים, שמן או כל חומר אחר שנשפך על רצפת הקניון, מהצבת שלטי "זהירות - החלקה", בשטחים שבהם נשפכו חומרים כאלה, או בשטחים שבהם מתבצע ניקיון, הימנעות מתחזוקה נאותה של המדרגות הנעות, הימנעות מהצבת שלטי אזהרה מפני נפילה במדרגות או במדרגות הנעות, הימנעות מהדבקת פסים למניעת החלקה על המדרגות, העדר תאורה הולמת ועוד.
ביטוח תאונות אישיות לתלמידים
בהתאם לחוק הבריאות הממלכתי, כל התלמידים במוסדות חינוכיים בישראל מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות. פוליסה זו חלה על התלמיד במשך 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכל מקום בו הוא נמצא, גם אם נפל בדרך שאין לה כל קשר לבית הספר שבו הוא לומד.
לכן, אם לתלמיד במוסד חינוכי נגרמת תאונה בקניון, הוא והוריו יכולים לתבוע באמצעות הפוליסה פיצוי עבור הנזקים הבאים:
 • מוות.
 • נכות צמיתה.
 • נכות זמנית.
 • החזר הוצאות בגין אמצעי עזר רפואיים.
 • פיצוי להורה שנפגע במסגרת השתתפות בפעילות בבית הספר שבו לומד התלמיד.
 • תאונת שיניים.
פיצוי זה יתווסף לפיצוי שעשוי להתקבל בתביעת הרשלנות שתוגש כנגד הקניון וחברת הניהול שלו. כמו כן, בתביעה, בניגוד לתביעת הרשלנות נגד הנהלת הקניון, לא משנה מי היה אשם בתאונה ואין צורך להוכיח רשלנות כלשהי, או העדר רשלנות תורמת מצד הילד שנפל.
הורים רבים אינם מודעים לעצם קיומה של הפוליסה הזו ולכן נושאים בעצמם בעלויות הטיפול בילדיהם הקטינים שנפלו בקניון. אולם, סכום הכסף שעשוי להתקבל מהפוליסה יכול לסייע מאד לתלמיד שנחבל ולהוריו ולכן, חשוב להגיש תביעה גם במסלול זה.
תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי
אם הנפילה בקניון ארעה במהלך העבודה (למשל, לאדם שעובד בקניון, בדרך לעבודה או בדרך חזרה ממנה, באפשרות הנפגע להגיש תביעה לקבלת דמי פגיעה למוסד לביטוח לאומי. דמי פגיעה מהווים פיצוי חלקי עבור הפסד ימי עבודה בתקופה שבה הנפגע לא היה כשיר לעבודה, עד לתקופה מקסימאלית של 91 יום. ככל שהפציעות שנגרמו כתוצאה מהנפילה הותירו אצל הנפגע נכות קבועה, או נכות זמנית לתקופה ארוכה מ-91 יום, באפשרותו להגיש למוסד לביטוח לאומי גם תביעה לקבלת גמלת נכות.
כיצד נקבע סכום הפיצוי עבור אדם שנפל בקניון?
סכום הפיצוי לו זכאי הנפגע נגזר מדרגת הנכות שנותרה לו, כתוצאה מהנפילה, בשקלול עם גורמים נוספים כגון גיל, מצב רפואי קודם, תחום עיסוק ועוד. דרגת הנכות נקבעת על ידי מומחים רפואיים בתחומים רלוונטיים שונים, למשל אורתופד, רופא שיניים, נוירולוג ועוד.
כל ניזוק המגיש תביעה לבית המשפט וטוען במסגרתה טענות רפואיות, נדרש להגיש עמה גם חוות דעת של מומחים רפואיים, שבדקו אותו ונתנו חוות דעת אודות דרגת הנכות שלו, מטעמו. בנוסף, ייתכן שבהמשך ההליך המשפטי הניזוק-התובע ייבדק גם על ידי מומחים רפואיים נוספים, הן מטעם הנתבעות (הנהלת הקניון, חברת הניהול/אחזקה/ניקיון של הקניון, חברות הביטוח שלהן) והן מטעם בית המשפט, שיתנו חוות דעת משלהם לגביו.
על מנת לקבוע מה דרגת הנכות שנגרמה לאדם שנפל בקניון, המומחים הרפואיים יבדקו אותו ויעיינו בתיעוד הרפואי שלו. משכך, כפי שהוסבר קודם לכן, ישנה חשיבות עליונה לשמירת כל המסמכים והתיעוד הרפואי החל מיום הנפילה, לרבות צילומים של הפציעות.
לאחר קבלת חוות הדעת, יקבע בית המשפט מה הפיצוי לו יזכה הנפגע בשל כל אחד מראשי הנזק הרלוונטיים: הוצאות רפואיות אל מעבר לסל הבריאות, הוצאות עבור עזרת הזולת, הוצאות בשל ניידות, הוצאות להתאמת דיור, הפסדי שכר לעבר, אבדן כושר השתכרות בעתיד וכן כאב וסבל.
איך אפשר לעזור לסיכויי התביעה ולוודא שיתקבל סכום הפיצוי המקסימאלי?
ראשית, כמו שכבר נכתב כאן מספר פעמים - חשוב להקפיד על קבלת טיפול רפואי מתאים ועל שמירת כל התיעוד הרלוונטי.
שנית, יש להיזהר מחוקרים מטעם חברות הביטוח של הקניון והנהלתו. מדובר בעובדים של חברות הביטוח, שכל תפקידם הוא לנסות ולמזער את סכום הפיצוי שישולם לאדם שנפגע בתאונה שארעה בקניון. החוקרים אמנם מחויבים להציג את עצמם ונאסר עליהם לשוחח ישירות עם אדם שמיוצג על ידי עורך דין, אבל חשוב לזכור שהם מקבלים את שכרם מחברת הביטוח ושהם ינסו בכל דרך להוכיח שהפציעות שנגרמו כתוצאה מהנפילה הן מינימאליות, אם בכלל. החוקרים עשויים לטעון שהם נציגים של המוסד לביטוח לאומי, שכנים, סוקרים, שליחים ועוד, כיד הדמיון הטובה.
הכלל עבור הנפגע והקרובים אליו הוא שיש להימנע לחלוטין מכל מגע עם החוקרים: לא להכניס אותם הביתה, לא לשוחח איתם, אפילו לא לתת להם לשתות כוס מים. כמו כן, יש לנקוט במשנה זהירות בכל יציאה מהבית או כשנמצאים במקום שבו מצלמים ומתעדים אותנו. לבסוף, מומלץ מאד ואף חיוני לסגור, לפחות באופן זמני, את כל הפרופילים ברשתות החברתיות השונות (פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, מקושרים וכדומה). פרופילים אלה מכילים המון תמונות ומספקים המון מידע בלחיצת כפתור פשוטה, מידע שעלול להזיק מאד לסיכויי התביעה.
חשיבותו של הייעוץ המשפטי
בשל מורכבות הטיפול בתביעות מסוג זה, אל מול מספר גורמים שונים (הנהלת הקניון, חברת הניהול שלו, חברות ביטוח, המוסד לביטוח לאומי, בית המשפט, מומחים רפואיים שונים ועוד), מומלץ מאד לפנות בהקדם האפשרי לייעוץ משפטי, אצל עורך דין המתמחה בתביעות נזיקין בכלל ובתביעות לפיצוי בשל נזקי גוף, כתוצאה מנפילה בקניון, בפרט. עורך הדין ינחה את הנפגע אילו מסמכים עליו לאסוף ולשמור, על מנת להוכיח את טענותיו, יסייע לצמצם את משך זמן הטיפול בתביעה ויאפשר למקסם את הזכות לפיצוי, מכל הגורמים הרלוונטיים.
 
 

קישורים

  

להתייעצות ללא התחייבות

מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם
  
המידע באתר "תאונה" הינו מידע כללי ואינו מידע מחייב.  הזכויות המחייבות נקבעות ע"פ חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט.   השימוש במידע אינו בא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.    השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עורך דין לקוח בדרך כלשהי.
© כל הזכויות שמורות - משרד עורכי דין פינקלשטיין
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus